Products/Review2009.11.04 00:24
Canon EOS 30D | 1/60sec | F/2.8 | -0.67 EV | 35.0mm | ISO-500 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:11:04 00:07:36


Canon EOS 30D | 1/100sec | F/2.8 | 0.00 EV | 70.0mm | ISO-500 | Flash fired, compulsory flash mode | 2009:11:04 00:09:02


스페샬 에디션쓰!

ㅋㅋㅋㅋ

허나 팝니다 ㅡ.ㅡ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 단돈 삼십만원 와우! 싸다 싸~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Posted by Angeleyes

Ask me를 이용하시면 댓글보다 빨리 답변 드릴 수 있습니다.

댓글을 달아 주세요